Contact Us

PR Newswire Events

From time to time we organize events that bring together the business communicators in the region to share best practices on communications and marketing.

Sign up here to get an alert, or email us to speak at our event.

Sách Trắng về Bối cảnh Truyền thông của Mỹ

Mỹ có mạng lưới truyền thông phát triển nhất thế giới. Vĩ Mỹ là một trung tâm truyền thông toàn cầu, cả truyền thông truyền thống và truyền thông kỹ thuật số của đất nước này đều có tác động lớn đến thế giới. Tìm hiểu về tình hình truyền thông của Mỹ sẽ rất có ích cho những công ty quốc tế muốn nâng cao ảnh hưởng của mình trên các thị trường nước ngoài và thiết lập thương hiệu trong nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

cover

Sách Trắng về Bối cảnh Truyền thông của Mỹ bàn luận về:

• Các hình thức truyền thông khác nhau ở Mỹ
• Các thói quen tiếp nhận tin tức ở các nhóm tuổi khác nhau
• Những điều nên và không nên khi phân phối nội dung truyền thông của doanh nghiệp tại Mỹ.

Tải xuống Sách Trắng ngay hôm nay để tìm hiểu thêm.

Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng bởi người cư trú bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu. Với việc đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã khẳng định và xác nhận rằng bạn không cư trú tại một quốc gia nào trong Khu vực Kinh tế Châu Âu.

  • Vui lòng sử dụng địa chỉ email công ty của anh/chị để đăng ký.  • Không

  • * Bắt buộc